Aktuálně ze školy

Porucha na telefonní lince školní jídelny byla odstraněna, obědy odhlašujte opět pouze na telefonním čísle do školní jídelny 354 62 25 64.

Oznamujeme rodičům žáků, aby odhlášení obědu ve školní jídelně prováděli mimořádně  na telefonním čísle do školy 354 622 534 nebo na mob. 736 613 340. Oběd je nutné odhlásit vždy do 8:00 hodin.
Důvodem je  porucha na pevné telefonní lince do školní jídelny. O ukončení této situace vás budeme opět informovat. 

Dne 14. dubna 2015 se v tělocvičně ZŠ Úšovice konalo okrskové kolo ve vybíjené. Naši žáci ze 4. a 5. třídy soutěžili v kategorii smíšených družstev. Předvedli velmi pěknou hru, čímž uspěli v konkurenci velkých mariánskolázeňských škol. Kromě dobrého pocitu ze sportovního výkonu si odvezli i diplom za třetí místo.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

V pondělí 13. dubna 2015 v naší škole proběhla akce Recyklace hrou. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Několik fotografií z akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Hana Wirthová

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko pořádal již 5. ročník soutěže „O nejhezčí velikonoční výrobek“. I v letošním roce se žáci naší školy zúčastnili a ve velké konkurenci se výrobky našich žáků neztratily. V kategorii B jsme získali 1. a 3. místo a kategorii D 2. místo. Všem oceněným gratulujeme a těšíme se na další ročník. Fotografie dětských výrobků si prohlédněte ve fotogalerii.

Mgr. Lenka Stehlíková

Ve dnech 27. – 28. 3. 2015 proběhla v hleďsebské knihovně NOC S ANDERSENEM. Všichni účastníci se rozdělili do několika skupin, které mezi sebou soutěžily, a večer na děti čekala i stezka odvahy. Celou akci připravila Mgr. Lenka Lapská a paní starostka J. Brožová Lampertová. Při akci jim pomáhali nejstarší zástupci Žákovského školního parlamentu ZŠ V. Hleďsebe. Akce byla zakončena ranním vyhlášením vítězů. Ti si s sebou domů odnesli sladkosti, několik drobných cen a účastnický Glejt. Celou akci pokládáme za velmi vydařenou a už teď se těšíme na další rok!

Štěpán, Eliška a Lucka z 9. třídy

V úterý 14. dubna 2015 od 17 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 1. - 9. třídy.

 

Ve dnech  2. dubna a 3. dubna 2015 probíhají velikonoční prázdniny.

 

 

Básničky přišli zarecitovat žáci od 1. do 5. třídy. Soutěžili ve třech kategoriích. Rozhodování bylo na posluchačích. Každý z příchozích dostal tři hvězdičky (body), které mohl rozdělit mezi přednášející. Všem malým recitátorům patří velký obdiv, byli velmi šikovní a dobře připravení. Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Vlasta Malá

Velikonoční desetiboj – veselé soutěžení připravené žáky ZŠ Tři Sekery pro páťáky z Velké Hleďsebe. Děti si vyrobily pomlázky, psaly básničky, soutěžily v nošení vajíčka na lžíci, skládaly obrázky s velikonočním motivem, stavěly ptačí hnízda a odpovídal na otázky, které připravil zajíček. Všichni soutěžící si pochutnali na čokoládovém zajíčkovi a odnesli se hodně příjemných zážitků.

Vlasta Malá

Umíš používat počítač, mobilní telefon nebo tablet? Umíš vyhledat ty správné informace na internetu? Umíš poslat e-mail? Ukaž, že to pro tebe není problém. Pojď s námi soutěžit, luštit, vyhledávat a komunikovat! Připravili jsme pro vás novou soutěž QR kód. Do soutěže se mohou zapojit všichni žáci naší školy. Více informací se dozvíš zde.

Opět se naši žáci zúčastnili této oblíbené matematické soutěže. Tato soutěž je určena žákům 5. až 8. ročníku základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií. Zúčastnit se může každý žák příslušného ročníku - není tedy nutné být matematickým talentem.

Již tradičně se zapojujeme do této matematické soutěže. Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která je určena žákům od 2. ročníku základní školy až po studenty škol středních. Vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Minulého ročníku se v naší republice této soutěže zúčastnilo 346 264 soutěžících.

Žáci čtvrté a páté třídy se 17. března vydali do hlubin vesmíru. Učinili tak v planetáriu Techmanie – Plzeň. Po zhlédnutí 2D filmů Krásy vesmíru, Země, Měsíc a Slunce navštívili interaktivní expozici. Objevovali vodní svět, kouzla akustiky, chemické, biologické zajímavosti. Nadšeně odjížděli z Plzně a projevili zájem, se do Techmanie opět podívat!

Vlasta Malá, Mgr. Vladimíra Rychtrová

Ve čtvrtek 12. 3. 2015 navštívili žáci 4. ročníku Městskou knihovnu v Mariánských Lázních, kde se pod vedením knihovnice p. Babukové seznámili s možnostmi a pravidly půjčování knih a časopisů. Několik dětí se stačilo při exkurzi přihlásit do knihovny. Na závěr si žáci vyluštili připravenou tajenku a rébusy s jarní tématikou.

Mgr. Vladimíra Rychtrová