Aktuálně ze školy

Oznamujeme rodičům žáků 8. třídy, že náhradní termín třídní schůzky je čtvrtek 18. 12. 2014 od 16 hodin.

Základní škola Velká Hleďsebe oznamuje rodičům, že ZÁPIS DĚTÍ do 1. třídy Základní školy Velká Hleďsebe se bude konat v budově školy ve středu 28. 1. 2015 od 13:00 do 18:00 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a děti po odkladu povinné školní docházky. Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří přivedou děti k zápisu, přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

17. 12. 2014 se odpoledne konala v budově školy vánoční dílna. Žáci si ozdobili perníčky, vyrobili vánoční ozdobu a vánoční přání a vyzkoušeli lití olova. Na organizaci, přípravě a realizaci se podílel Školní parlament Základní školy Velká Hleďsebe a další dobrovolníci. Velký dík patří paní učitelce Kubátové, která napekla nádherné perníčky a zajistila materiál ke tvoření.

Miluše Hornáková

Ve slavnostní vánoční atmosféře proběhla 17. 12. 2014 výstava výtvarných děl žáků výtvarného kroužku. Všichni si mohli prohlédnout, jak se dětem jejich obrázky povedly. Přeji vám za výtvarný kroužek krásné Vánoce a šťastný nový rok 2015. Fotografie jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.

Alena Obendorfer

Žáci naší školy se ve čtvrtek 11. 12. 2014 ocitli v krásném prostředí Parkhotelu Golf Mariánské Lázně. Studenti Hotelové školy Mariánské Lázně v rámci praktické výuky připravili pro děti slavnostní oběd. Součástí akce byla přednáška o historii hotelu, prohlídka několika pokojů a relaxační části.
Menu si žáci mohli předem zvolit. Předkrmem byla bruschetta – typické italské jídlo, dále si děti pochutnaly na svíčkové a zákuskem byla palačinka s horkým ovocem. Pro zpestření byly připraveny soutěže, které obohatily znalosti dětí z gastronomie.

Vlasta Malá

Ve středu 10. 12. 2014 byli žáci 2. a 3. třídy na prohlídce chebského muzea. Dozvěděli se zajímavosti z dějin Chebu. Také se zúčastnili soutěže o nejhezčí "Betlémskou hvězdu". Cestou na nádraží jsme prošli vánoční trhy, nakoupili jsme drobné dárky a plni dojmů se vraceli vlakem domů. Několik fotografií si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Angela Borková, Jana Svobodová

Děti ze Základní školy ve Velké Hleďsebi Vás zvou na vánoční dílnu.
Čas a místo konání? Ve středu 17. 12. 2014 od 14:30 do 16:00 v 1. patře budovy základní školy.
Co na Vás čeká? Nejdříve si můžete prohlédnout výstavu výtvarného kroužku a poté přijďte k nám, kde si ozdobíme perníčky, vyrobíme vánoční ozdobu a mnoho dalšího!

Bc. Miluše Hornáková, Mgr. Jaroslava Kubátová

Ve dnech 8. 12. a 9. 12. 2014 proběhl na gymnáziu v Mariánských Lázních florbalový turnaj škol v kategorii žáků 6.+7. a 8.+9. tříd. Všichni naši reprezentanti podali nadprůměrné výkony, za což si zaslouží pochvalu.

Mgr. Stanislav Kvasnička

Tak jako každý rok k nám zavítalo několik čertů, andělů a Mikuláš, v podobě žáků 9. třídy. I letos bylo velmi zlobilů, ale také hodní žáci. Objevil se i pláč a smích. Deváťáci si akci naplno užili a u ostatních tříd bylo taktéž vidět nadšení. Doufáme, že příští rok nebude kniha hříchů natolik plná.
Ráda bych poděkovala všem žákům 9. třídy za perfektní přípravu masek, složení básně i dalších příprav. Moc vám to slušelo a jistě jste patřili k nejpočetnější skupině čertů. V naší fotogalerii se můžete podívat na několik fotografií z akce.

Mgr. Jaroslava Kubátová

V sobotu 6. prosince 2014 přišly děti z 1. stupně zazpívat koledy k moštárně do Klimentova. Přidali se k nim i někteří rodiče. Pásmo koled navázalo na vystoupení dětí z mateřských škol.
Všichni účastníci tak přispěli k navození milé předvánoční nálady.

Jana Svobodová

Žáci 1. - 4. třídy byli na divadelním představení „Čertovský mariáš“, které pro ně 2. prosince 2014 zahráli herci „Divadla Kompanyje Praha“. Představení bylo velmi hezké i poučné a děti odměnily herce velkým potleskem. Na závěr si s čerty zaskotačily na jevišti.

Jana Svobodová

Vyhlášení výsledků 15. ročníku soutěže Nejkrásnější vánoční ozdoba ve všech kategoriích proběhlo  8. prosince 2014 od 8:00 hodin stejně jako v minulých letech v přízemí školy. Na výherce ozdob čekaly krásné odměny.

Několik fotografií z předávání cen za letošní úspěšné ozdoby, které byly opět nádherné a originální, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.
 

Volby do Školské rady budou probíhat dne 16. 12. 2014. Přípravný výbor přijímá návrhy na kandidáty do 10. 12. 2014. Navrhovat kandidáty mohou všechny oprávněné osoby (tj. pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci).

Do přípravného výboru pro volbu členů Školské rady jsou jmenováni:

  • Mgr. Hana Wirthová
  • Angela Borková
  • Mgr. Vladimíra Rychtrová

                                                                                   Mgr. Lenka Stehlíková

Projekt „Pijte vodu z vodovodu“, který proběhl 27. 11. 2014,  poučil žáky 2. a 3. třídy o tom, jak zdravé je pít čistou vodu. Děti se dozvěděly spustu zajímovostí o pitném režimu i o jeho skladbě. Zdálo se, že jim čistá voda bez zdraví škodlivých přísad opravdu chutnala.

Jana Svobodová

Ve čtvrtek 4. prosince 2014 se nebude konat výtvarný kroužek.