Aktuálně ze školy

Dne 26. září 2014 se pro změnu do chebského divadla vydali žáci 8. a 9. třídy, aby zhlédli divadelní představení „Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách“. Mnozí sice znali jeho filmovou verzi, ale skvělé výkony herců, nápadité kulisy a vtipné dialogy všechny nadchly. Pár fotografií je k dispozici ve fotogalerii.

Mgr. Lenka Lapská

Dne 24. září 2014 si žáci 6. a 7. třídy zpestřili výuku návštěvou divadla v Chebu.  Divadelní představení Lakomá Barka a Fimfárum - nastudované podle literární předlohy Jana Wericha - se jim velmi líbilo. Někteří je zhodnotili slovy: 

Obě pohádky byly překrásné. Všechny herecké výkony se mi líbily. (Nikola) 
Herci byli skvělí, skoro nebylo poznat, že to jen hrají. (Tereza) 
Na Fimfáru se mi líbila čertice, protože měla hezký kostým. (Kristína)

Mgr. Lenka Lapská

Dne 6. 10. 2014 absolvovalo naše školní družstvo v rámci obvodního turnaje Coca Cola Cup fotbalové utkání s výběrem  GOAML. To se uskutečnilo  ve sportovním areálu SK Viktoria Mariánské Lázně. Utkání skončilo  9: 3 ve prospěch našeho soupeře. Několik fotografií je umístěno v naší fotogalerii.

Mgr. Stanislav Kvasnička

Kam po základní škole? Tuto otázku pomáhali zodpovědět žákům 9. třídy zástupci ze středních škol na prezentační výstavě SŠ Karlovarského kraje, která se konala 2. října 2014 v prostorách Centra odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb. Formou soutěže si žáci prošli prezentační stánky jednotlivých středních škol.

Bc. Miluše Hornáková

Vážení rodiče,

reaguji na jeden z volebních cílů, který uvádí ve svém volebním programu subjekt kandidující ve volbách do zastupitelstva v naší obci – „Vyřešit problém hygienicky nevyhovující školní jídelny“.

Chci vás ujistit, že Školní jídelna při Základní škole Velká Hleďsebe není hygienicky nevyhovující.

Krajská hygienická stanice pravidelně provádí kontroly tohoto zařízení a nikdy nebyly shledány žádné nedostatky, které by mohly vést k závěru, že se jedná o hygienicky nevyhovující prostor pro provoz školní jídelny.

Jedná se tedy o nepravdivou informaci.

Mgr. Lenka Stehlíková
ředitelka školy

Dne 2. října zhlédneme v chebském divadle první představení, a to "Mikulášovy prázdniny" v podání pražských herců Divadla v Celetné. Jedná se o pokračování známých dětských příběhů, v nichž se vám představí např. Matouš Ruml, Milena Steinmasslová či Pavel Lagner. Více se dozvíte na http://www.divadlovceletne.cz/program/mikulasovy-prazdniny/ POZOR! Sejdeme se v 16 hodin PŘED ŠKOLOU!!! 

Od měsíce října 2014 jsou ve školní družině konzultační hodiny pro rodiče žáků v jiném termínu. Nové termíny jsou uvedeny zde.

V sobotu 20. září 2014 se konalo na Obecním úřadě ve Velké Hleďsebi další slavnostní vítání občánků. Ani tentokrát při něm nechyběli žáci naší školy. Krátké pásmo básniček a písní pro potěšení všech přítomných si nacvičila děvčata ze 3. třídy. Foto k nahlédnutí je k dispozici v naší fotogalerii.

Jana Svobodová

Mariánskolázeňsko - dobrovolný svazek obcí Vás zve na Slatinský běh, který se koná 4. října 2014 - sobota - na hranici na Slatině. Zúčastnit se můžete jako závodníci i jako diváci. Je to přeshraniční běh, část se koná na české a část na německé straně, vloženy jsou tři disciplíny - střelba ze vzduchovky, hod granátem a plazení pod hraničními dráty. Pro závodníky je zajištěno občerstvení. Podrobné informace najdete v příloze této zprávy.

Velmi deštivé dopoledne strávili čtvrťáci a páťáci v lesích poblíž Kladské. Statečně čelili nepřízni počasí. Plnili úkoly, které pro ně připravili zaměstnanci Lesů České republiky. Seznámili se s pracemi - vysazování jehličnanů, měření a kácení lesního porostu. Zajímavá byla přednáška o mysliveckých zvyklostech. Velkým zážitkem byla výroba dřevěných laviček. Mokří, ale spokojení, jsme si lavičky odnesli do tříd.

Vlasta Malá

Žáci 1. stupně naší školy si byli 8. září 2014 prohlédnout výstavu ovoce, zeleniny a květin, kterou pořádala Základní organizace ČZS Velká Hleďsebe ve spolupráci OÚ Velká Hleďsebe k 50. výročí založení ZO ČSZ Velká Hleďsebe. Několik fotografií z výstavy je umístěno v naší fotogalerii.

Pozor! Další divadelní sezóna začala! Také v letošním školním roce zajišťujeme předplatné na divadelní představení Západočeského divadla Cheb. Milovníky dramatu čeká pět představení skupiny MC v ceně 1 025 Kč (700 Kč vstupné a 325 Kč doprava). Zájemci se přihlásí u p. uč. Lenky Lapské, a to do 15. září 2014!

Nová nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2014/2015 pro žáky školy je umístěna zde. Přihlášky je možné vyzvednout v ředitelně školy nebo stáhnout na našem webu.

Ve středu 10. září 2014 od 17 hodin proběhnou úvodní třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. až 9. třídy. Rodičům budou podány důležité informace o průběhu školního roku 2014/2015.

Školní rok 2014/2015 zahájíme dne 1. 9. 2014 (pondělí). Ve všech třídách bude probíhat výuka od 8:00 do 8:45 hodin.

Školní družina:
Přihlášku lze vyzvednout 1. 9. od 7:30 hodin ve školní družině u p. Jašíčkové, poplatek za ŠD po vyzvednutí přihlášky pak uhradit v ředitelně školy.

Školní jídelna:

Přihlásit se ke stravování je možné v pátek 29. 8. nebo v pondělí 1. 9. od 8:00  do 12:00 hodin ve školní jídelně u p. Mandové.