Aktuálně ze školy

Pro rodiče žáků 8. třídy budou z důvodu nemoci třídní učitelky dnes 18. 11. 2014  od 17 hodin pouze konzultační hodiny. Termín náhradní třídní schůzky ještě upřesníme.

Ve středu 19. listopadu 2014 se budou z technických důvodů vydávat obědy ve školní jídelně jen do 13:15 hodin.

Ve středu 19. listopadu 2014 se nekoná výtvarný kroužek.

Informujeme rodiče, že třídní schůzky všech tříd proběhnou v úterý 18. listopadu 2014 od 17:00 hodin.

Naši školu navštívil v pátek 7. listopadu 2014 Tonda Obal na cestách. Tuto akci, která je realizována na českých školách již přes 16 let, navštívilo za dobu její existence přes 1,8 milionu dětí. Žáci 1. - 4. třídy se dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli možnost se také podívat na vzorky recyklovaných materiálů. Fotografie z akce jsou umístěny v naší fotogalerii.

Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 se žáci 1. - 3. třídy zúčastnili veselého divadelního představení Čtvero ročních dob. Herec Ondřej zapojil do ukázek jednotlivých ročních období všechny děti, které si s hercem zazpívaly i zatančily. Všem se to moc líbilo a těší se na další představení. Několik fotografií si prohlédněte v naší fotogalerii.

Angela Borková

Žáci 1. třídy se dne 30. 10. 2014 zúčastnili projektu "Střediska ekologické výchovy Cheb". Vybrali jsme si program Za zvířátky na farmu.
Děti se dozvěděly mnoho informací o domácích zvířatech i jejich ochraně. Soutěžily, hrály si, ale nejvíce se jim líbil blízký kontakt se zvířaty.

Mgr. Jaroslava Princlová

Z technických důvodů vyhlašuje ředitel školy na úterý 11. 11. 2014 volný den (podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Neprobíhá výuka. Je uzavřen provoz ŠD i ŠJ.
 
Mgr. Lenka Stehlíková, ŘŠ 

Ve dnech 27. 10. a 29. 10. 2014 probíhají podzimní prázdniny.

Žáci 6. třídy si prožili netradiční hodinu výchovy ke zdraví. Za úkol měli výtvarně vyjádřit a ztvárnit sami sebe. Pracovali spontánně s barvou celýma rukama, svá díla se pokoušeli slovně interpretovat a nakonec ze všech děl vytvořili jeden propojený obraz. Ten představoval to, že ačkoliv je každý ve třídě jedinečná osobnost, ve škole fungují společně jako kolektiv. Výsledek jejich práce najdete v naší fotogalerii.

Bc. Miluše Hornáková

Dne 26. září 2014 se pro změnu do chebského divadla vydali žáci 8. a 9. třídy, aby zhlédli divadelní představení „Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách“. Mnozí sice znali jeho filmovou verzi, ale skvělé výkony herců, nápadité kulisy a vtipné dialogy všechny nadchly. Pár fotografií je k dispozici ve fotogalerii.

Mgr. Lenka Lapská

Dne 24. září 2014 si žáci 6. a 7. třídy zpestřili výuku návštěvou divadla v Chebu.  Divadelní představení Lakomá Barka a Fimfárum - nastudované podle literární předlohy Jana Wericha - se jim velmi líbilo. Někteří je zhodnotili slovy: 

Obě pohádky byly překrásné. Všechny herecké výkony se mi líbily. (Nikola) 
Herci byli skvělí, skoro nebylo poznat, že to jen hrají. (Tereza) 
Na Fimfáru se mi líbila čertice, protože měla hezký kostým. (Kristína)

Mgr. Lenka Lapská

Dne 6. 10. 2014 absolvovalo naše školní družstvo v rámci obvodního turnaje Coca Cola Cup fotbalové utkání s výběrem  GOAML. To se uskutečnilo  ve sportovním areálu SK Viktoria Mariánské Lázně. Utkání skončilo  9: 3 ve prospěch našeho soupeře. Několik fotografií je umístěno v naší fotogalerii.

Mgr. Stanislav Kvasnička

Kam po základní škole? Tuto otázku pomáhali zodpovědět žákům 9. třídy zástupci ze středních škol na prezentační výstavě SŠ Karlovarského kraje, která se konala 2. října 2014 v prostorách Centra odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb. Formou soutěže si žáci prošli prezentační stánky jednotlivých středních škol.

Bc. Miluše Hornáková

Vážení rodiče,

reaguji na jeden z volebních cílů, který uvádí ve svém volebním programu subjekt kandidující ve volbách do zastupitelstva v naší obci – „Vyřešit problém hygienicky nevyhovující školní jídelny“.

Chci vás ujistit, že Školní jídelna při Základní škole Velká Hleďsebe není hygienicky nevyhovující.

Krajská hygienická stanice pravidelně provádí kontroly tohoto zařízení a nikdy nebyly shledány žádné nedostatky, které by mohly vést k závěru, že se jedná o hygienicky nevyhovující prostor pro provoz školní jídelny.

Jedná se tedy o nepravdivou informaci.

Mgr. Lenka Stehlíková
ředitelka školy