Aktuálně ze školy

 

Ve dnech 17. a 18. dubna 2014

probíhají velikonoční prázdniny.

 

Žáci 6. třídy si vyzkoušeli v hodinách výchovy ke zdraví některé velikonoční tradice. Přinesli si vrbové proutky, z kterých upletli pomlázky, děvčata nazdobila vajíčka různými přírodními materiály. Prohlédněte si fotografie z našeho tvoření ve fotogalerii.

Bc. Miluše Hornáková

Aprílové počasí doprovázelo žáky 4. a 5. ročníku, kteří se vypravili v pondělí  14. 4. na Kladskou. Zde se zúčastnili terénního výukového programu na trase naučné stezky Národního přírodního parku Kladské rašeliny s názvem „ Výprava do tajgy“. Děti si vyzkoušely výzkum v terénu, tvořily obrázky z přírodnin, poznávaly rostliny, živočichy a seznámily se s provázaností  života lidí s tímto místem. Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

V pátek 11. 4. 2014 navštívili žáci 5. ročníku Základní školu ve Třech Sekerách. Prohlédli si prostory  školy a potom  si společně s místními páťáky  zasoutěžili ve velikonočních disciplínách. Např. házení vajíček do košíku, pletení a zdobení pomlázky. Děti si také  v testu ověřily své znalosti o Velikonocích. Několik fotografií je umístěno ve fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Pozor! Další představení - Divotvorný klobouk (slavnou úpravu Jiřího Voskovce a Jana Wericha) zhlédneme výjimečně v úterý 22. dubna 2014. Délka představení je 90 + 47 minut. Sejdeme se v 16 hodin na zastávce před  "Jednotou".

V úterý 15. dubna 2014 od 17 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 1. až 9. třídy.


Výsledky velikonoční soutěže byly pro naši školu velmi příznivé. V kategorii C (7 – 10 let) první místo získal keramický kroužek s velikonoční poličkou. Na druhém a třetím místě v kategorii D (11 – 14 let) se umístily žákyně Eliška Dedková z osmé třídy a Natálie Šrejmová z šesté třídy.
Jsme rádi, že všechny výrobky našich žáků budou ke zhlédnutí v několika obcích našeho okolí, a tak přispějí k milé atmosféře velikonočních svátků. HEZKÉ VELIKONOCE!
Vlasta Malá

Setkání školního parlamentu - 4. 4. 2014. Sejdeme se  po 5. vyučovací hodině v učebně Vv.

Miluše Hornáková

Ve středu 26. 3. 2014 jsme se zúčastnili okresního kola biologické olympiády (kategorie D). Z počtu 30 soutěžících se žáci naší školy probojovali na pěkné 15. místo (Miroslav Mulko) a na 19 - 20. místo (Přemysl Švanda). Oběma žákům děkuji za reprezentaci školy i vzornou přípravu.


Mgr. Jaroslava Kubátová

Kroužek se v úterý 25. 3. 2014 nekoná.

Již tradičně se zapojujeme do této matematické soutěže. Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která je určena žákům od 2. ročníku základní školy až po studenty škol středních. Vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Minulého ročníku se v naší republice této soutěže zúčastnilo 323 024 soutěžících. Více o soutěži si můžete přečíst zde.

I v tomto školním roce proběhla 20. března na naší škole recitační soutěž. Z každé třídy na 1. stupni vystoupili nejlepší recitátoři, kteří změřili své síly ve třech kategoriích. Bylo velmi těžké vybrat nejlepší z dvaceti recitujících. O výsledcích rozhodli diváci z řad učitelů, rodičů a spolužáků. Malou pozornost pro recitátory připravili žáci keramického kroužku.
Fotografie ze soutěže jsou v naší fotogalerii.

Vlasta Malá

Ve středu 19. března 2014 se kroužek nekoná.

V úterý 11. 3. 2014 se kroužek nekoná.

 
Ve středu 19. února se za hojné účasti uskutečnil již druhý ročník konverzační soutěže. Žáci se utkali ve třech kategoriích: 4. - 5., 6. – 7. a 8. – 9. tříd. Prověřili své komunikační schopnosti z anglického jazyka a mnozí z nich předvedli velmi pěkné výkony. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem, kteří se pečlivě připravili.
 
Mgr. Martina Milnaříková, Mgr. Michaela Plachá