Aktuálně ze školy

Žáci 7. třídy se 26. 11. vydali do Plzně. Cílem byla Techmania. Se správným nadšením si nejprve vyzkoušeli „jak věci pracují“, byli účastníky show Van de Graaffův generátor a potom je čekal komentovaný program Desková tektonika pro 2. stupeň - projekce na kulovou plochu. Exkurze se vydařila a určitě se do Techmanie ještě vrátíme. Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Lenka Stehlíková

Ve středu 25. 11. 2015 se žáci 6. třídy zúčastnili tanečního vystoupení „List opad“, které se konalo na scéně Městského divadla. V představení si žáci mohli prohlédnout všechny ročníky tanečního oboru ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně s výjimkou přípravného ročníků předškoláků, na jevišti se postupně vystřídalo 116 účinkujících. Vystoupení  se nám moc líbilo.

Mgr. Jaroslava Kubátová

V pondělí 23. 11.2015 se žáci 9. třídy naší školy zúčastnili prvního regionálního kola soutěže „HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR 2015/2016“. Soutěž probíhá ve třech kolech a je určena pro žáky 9. ročníků základních škol. První dvě kola testují teoretické znalosti soutěžících ve vědomostním písemném testu, třetí prověří jejich laboratorní dovednosti. Pořadatelem v Karlovarském kraji je Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary. Více informací o soutěži naleznete na www.mladychemikcr.cz.

Mgr. Jaroslava Kubátová

Ozdoby na vánoční stromeček, ručně doma vyrobené, určené pouze k zavěšení, o maximální velikosti 15 cm, přihlašujte do soutěže od 18. 11. 2015 do 3. 12. 2015 u paní Jašíčkové ve školní družině. Soutěže se mohou zúčastnit žáci celé školy v kategoriích 1. a 2. stupeň. Vyhodnocení soutěže proběhne v pondělí 7. 12. 2015 v 8 hodin v přízemí školy.

Jana Jašíčková

Z důvodu nemoci třídní učitelky se tříídní schůzka 9. třídy nekoná. Budou probíhat pouze konzultační hodiny. Náhradní termín třídní schůzky je ve středu 9. 12. 2015 od 16:30 hodin.

Dne 5. 11. 2015 proběhla na naší škole oslava anglosaského lidového svátku Halloween. Žáci 9. ročníku si připravili pro své spolužáky na nižším stupni tematický program plný her a zábavy. Děti nezapomněly ani na strašidelné kostýmy, a tak se celé dopoledne po škole pohybovali duchové, čarodějnice, zombie a jiná strašidla. Fotografie z oslav Halloweenu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Jana Ryšavá, Mgr. Radka Žemličková

Dne 4. 11. 2015 se žáci deváté třídy zúčastnili výstavy středních škol Karlovarského kraje aneb Kam po základce?, která se konala v Centru odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb. Budoucí absolventi základního vzdělání měli možnost se seznámit s jednotlivými typy škol v kraji a byly jim poskytnuty důležité informace týkající se dalšího vzdělávání.

Mgr. Jana Ryšavá

Ve čtvrtek 12. 11. 2015 od 17 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 1. až 9. třídy.

Ve dnech 29. 10. a 30. 10. 2015 probíhají podzimní prázdniny.

I v letošním školním roce si žáci z 8. a 9. třídy ověřili, svoje znalosti v soutěži Přírodovědný klokan. Tato soutěž vznikla v roce 2006 v rámci projektu „STM-Morava“ číslo 2E06029 Národního programu výzkumu II. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Průběh soutěže je obdobný jako u Matematického klokana. V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Více informací k soutěži Přírodovědný klokan a výsledky minulého ročníku najdete na stránkách Katedry algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Mgr. Jaroslava Kubátová

Z technických důvodů vyhlašuje ředitelka školy na středu 7. 10. 2015 volný den (podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Neprobíhá výuka. Je uzavřen provoz ŠD i ŠJ.
 
Mgr. Lenka Stehlíková, ŘŠ 

Další divadelní sezóna je na obzoru! Také letos zajišťujeme předplatné na divadelní představení Západočeského divadla Cheb. V průběhu školního roku na nás čekají  4 představení (skupina MC). Celková cena je 860 Kč (500 Kč vstupné + 360 Kč doprava) Zájemci se přihlásí u p. uč. Lenky Lapské, a to do 25. září 2014!!!!

Mgr. Lenka Lapská

Dne 15. 9. 2015 podnikli žáci 3. a 5. ročníku se svými vyučujícími návštěvu přírodního parku Prelátův pramen, kde aktivně strávili dopoledne v překrásné podzimní přírodě. V parku si děti vyzkoušely různé průlezky, houpačky, dráhy, lanovou stezku, dřevěný vláček a jiné. Dopoledne plné her a pohybu se vydařilo.

Mgr. Michaela Plachá

Žáci 1. stupně naší školy si byli 7. září 2015 prohlédnout výstavu ovoce, zeleniny a květin, kterou pořádala Základní organizace ČZS Velká Hleďsebe ve spolupráci OÚ Velká Hleďsebe.
Několik fotografií z výstavy je umístěno v naší fotogalerii.

Nová nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2015/2016 pro žáky školy je umístěna zde. Přihlášky je možné vyzvednout v ředitelně školy nebo stáhnout na našem webu.