Aktuálně ze školy

Ve středu 9. září 2015 od 17 hodin proběhnou úvodní třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. až 9. třídy. Rodičům budou podány důležité informace o průběhu školního roku 2015/2016.

Školní rok 2015/2016 zahájíme dne 1. 9. 2015 (úterý). Ve všech třídách bude probíhat výuka od 8:00 do 8:45 hodin.

Školní družina:
Přihlášku lze vyzvednout 1. 9. od 7:30 hodin ve školní družině u p. Jašíčkové, poplatek za ŠD po vyzvednutí přihlášky pak uhradit v ředitelně školy.

Školní jídelna:

Přihlásit se ke stravování je možné v pondělí 31. 8. nebo v úterý 1. 9. od 8:00  do 12:00 hodin ve školní jídelně u p. Mandové. 

29. 6. 201510:00 – 12:00 h24. 8. 20158:00 – 11:00 h
30. 6. 20158:00 – 10:00 h25. 8. 201511:00 – 12:00 h
1. 7. 20158:00 – 10:00 h26. 8. 20158:00 – 11:00 h
31. 7. 20158:00 – 10:00 h27. 8. 20158:00 – 11:00 h
21. 8. 20158:00 – 11:00 h28. 8. 20158:00 – 11:00 h

Mgr. Lenka Stehlíková, ředitelka školy

 

Přejeme všem žákům školy krásné prázdniny plné příjemných zážitků.

 

 

Také letošní 9. třída se rozloučila se školou svým „posledním zvoněním“. Žáci navštívili postupně všechny mladší spolužáky ve třídách, rozloučili se s vyučujícími i zaměstnanci naší školy. Zavítali také na Obecní úřad ve Velké Hleďsebi, kde následující den slavnostně převzali poslední vysvědčení základní školy.
Věříme, že si na naši školu rádi vzpomenou a přijdou se také někdy podívat. Přejeme jim mnoho úspěchů v dalším životě. Fotografie z posledního zvonění a předávání vysvědčení jsou umístěny v naší fotogalerii.

Ve středu 24. června 2015 se na fotbalovém hřišti ve Velké Hleďsebi rozdávaly medaile nejlepším sportovcům  prvního stupně, kteří soutěžili ve třech disciplínách. Házeli kriketovým míčkem, běhali sprint na 50 m a skákali do dálky z místa snožmo. Po ukončení soutěže děti také hrály fotbal a měřily síly v přetahované. S organizací sportovního dopoledne pedagogům zodpovědně pomáhali vybraní žáci deváté třídy. Patří jim pochvala. Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

V úterý 23. června 2015 proběhlo vyhlášení výsledků soutěže QR kód. Každý, kdo s námi luštil a hledal, dostal svůj identifikační kód, pod kterým si mohl na webových stránkách průběžně sledovat svoje dosažené výsledky. Na vítěze čekala odměna. Na webových stránkách školy byly umisťovány QR kódy, ve kterých byly zakódovány soutěžní otázky. Úkolem bylo rozluštit QR kód, najít odpověď a co nejrychleji ji poslat e-mailem na správnou e-mailovou adresu. Úlohy byly postupně zveřejňovány na webových stránkách školy. Fotografie z vyhlašování výsledků jsou umístěny v naší fotogalerii.

Po celý školní rok 2014/2015 probíhala matematická soutěž MATÍK. Do soutěže byli zapojeni všichni žáci 2. stupně naší školy. Soutěž měla 30 kol, ve kterých žáci plnili vždy 3 soutěžní úlohy. V úterý 23. června 2015 se žáci při vyhlášení výsledků dozvěděli, jak vše dopadlo a kdo se stal vítězem 2. ročníku soutěže. Nejúspěšnější řešitelé byli za celoroční snahu odměněni. Všem výhercům blahopřejeme!!!
Fotografie z vyhlašování výsledků jsou umístěny v naší fotogalerii.

V sobotu 20. června 2015 se konalo na Obecním úřadě ve Velké Hleďsebi další slavnostní vítání občánků. Ani tentokrát při něm nechyběli žáci naší školy. Už tradičně k milé atmosféře a pro potěšení všech přítomných přispěli svým pásmem písniček a básní.

V týdnu od 22. do 25. června bude změněn čas vydávání obědů ve školní jídelně:

22. 6. - 25. 6. vydávání 11:40 - 13:15

26. 6. vydávání 10:00 - 12:00

V pátek 19. 6. 2015 žáci 6. třídy navštívili Městské muzeum Mariánské Lázně. Prohlédli si stálé expozice o historii města, okolní přírodě a o slavných návštěvnících Mariánských Lázní. Prostřednictvím výstavy „Indiáni!!! Život a umění prérijních národů“ nahlédli do světa původních obyvatel Severní Ameriky. Návštěvu muzea ukončili prohlédnutím výstavy prací výtvarného oboru ZUŠ F. Chopina.

Bc. Miluše Hornáková

Tři příjemné dny na čerstvém vzduchu obklopeni malebnou krajinou strávili žáci 4. a 5. ročníku v Konstantinových Lázních. První den děti ušly 11 kilometrů. Cílem byla zřícenina hradu Švamberk. Druhý den jsme navštívili místní bazén, odpoledne proběhlo v areálu kempu, kde byl největší zájem o míčové hry. Večer strávily děti u táboráku. Velkým zážitkem bylo zpívání s basistou, bendžistou a kytaristou. Poslední den výletu jsme věnovali prohlídce města.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Ve dnech 15. a 16. června 2015 se žáci 2. stupně zúčastnili akce „Vím, co jím“, která se konala v rámci projektu Zdravý životní styl. Všichni jsme ráno odjeli na statek Bernard v Královském Poříčí, kde nás lektoři seznámili s pravidly zdravého stravování během dne. Ukázali nám, jak si udělat zdravou snídani a svačinku a upekli v peci chlebové placky, na kterých si všichni moc pochutnali. Dopoledne jsme zakončili zdravým obědem v místní restauraci.

Bc. Miluše Hornáková

Žáci 3. třídy se vypravili na školní výlet do Stebnice u Chebu. Krásného počasí využili ke koupání v přehradě Jesenice. Ve Františkových Lázních se svezli mikrovláčkem a navštívili areál Amerika s MINIZOO. Několik fotek z akce najdete ve fotogalerii.

Jana Svobodová

Z technických důvodů vyhlašuje ředitel školy na dny 29. 6. 2015 a 30. 6. 2015 volné dny (podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Neprobíhá výuka. Je uzavřen provoz ŠD i ŠJ. Vysvědčení bude vydáno v pátek 26. 6. 2015.

Mgr. Lenka Stehlíková, ŘŠ