Aktuálně ze školy

Umíš používat počítač, mobilní telefon nebo tablet? Umíš vyhledat ty správné informace na internetu? Umíš poslat e-mail? Ukaž, že to pro tebe není problém. Pojď s námi soutěžit, luštit, vyhledávat a komunikovat! Připravili jsme pro vás novou soutěž QR kód. Do soutěže se mohou zapojit všichni žáci naší školy. Více informací se dozvíš zde.

 

Ve dnech  2. dubna a 3. dubna 2015 probíhají velikonoční prázdniny.

 

 

Opět se naši žáci zúčastnili této oblíbené matematické soutěže. Tato soutěž je určena žákům 5. až 8. ročníku základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií. Zúčastnit se může každý žák příslušného ročníku - není tedy nutné být matematickým talentem.

Již tradičně se zapojujeme do této matematické soutěže. Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která je určena žákům od 2. ročníku základní školy až po studenty škol středních. Vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Minulého ročníku se v naší republice této soutěže zúčastnilo 346 264 soutěžících.

Žáci čtvrté a páté třídy se 17. března vydali do hlubin vesmíru. Učinili tak v planetáriu Techmanie – Plzeň. Po zhlédnutí 2D filmů Krásy vesmíru, Země, Měsíc a Slunce navštívili interaktivní expozici. Objevovali vodní svět, kouzla akustiky, chemické, biologické zajímavosti. Nadšeně odjížděli z Plzně a projevili zájem, se do Techmanie opět podívat!

Vlasta Malá, Mgr. Vladimíra Rychtrová

Ve čtvrtek 12. 3. 2015 navštívili žáci 4. ročníku Městskou knihovnu v Mariánských Lázních, kde se pod vedením knihovnice p. Babukové seznámili s možnostmi a pravidly půjčování knih a časopisů. Několik dětí se stačilo při exkurzi přihlásit do knihovny. Na závěr si žáci vyluštili připravenou tajenku a rébusy s jarní tématikou.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

V sobotu 28. února 2015 se konalo na Obecním úřadě ve Velké Hleďsebi další slavnostní vítání občánků. Tentokrát při něm nechyběla děvčata z dramatického kroužku. Podpořit je přišla i jejich zkušená starší spolužačka ze 6. třídy. Děvčata si nacvičila krátké pásmo básniček a písní pro potěšení všech přítomných.

Jana Svobodová

Ve dnech od 2. 3. 2015 do 13. 3. 2015 nebude probíhat výuka ZUŠ.

V týdnu od 2. 3. 2015 do 6. 3. 2015 probíhají jarní prázdniny.

V pátek 30. ledna 2015 probíhají pololetní prázdniny.

Ve středu 28. 1. 2015 a ve čtvrtek 29. 1. 2015 se výtvarný kroužek nekoná.

Ve čtvrtek 15. ledna zhlédneme od 17 hodin představení „Příběh inženýra lidských duší“. Sraz bude v obvyklou hodinu, místo upřesním zítra.

Mgr. Lenka Lapská

Základní škola Velká Hleďsebe oznamuje rodičům, že ZÁPIS DĚTÍ do 1. třídy Základní školy Velká Hleďsebe se bude konat v budově školy ve středu 28. 1. 2015 od 13:00 do 18:00 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a děti po odkladu povinné školní docházky. Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří přivedou děti k zápisu, přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.Krásné vánoční svátky plné pohody a klidu a úspěšný vstup do roku 2015 za Základní školu Velká Hleďsebe


přeje  vedení školy a pedagogický sbor

 

 

 

I v letošním roce naši žáci z 1. až 5. třídy nazdobili a vystavili v přízemí budovy svoje vánoční stromky. Stromečky opět byly všechny originální a nádherné. Ve čtvrtek 18. prosince 2014 jsme se pak všichni u nich sešli a společně jsme si zazpívali koledy. Na každou třídu, která se podílela na ozdobení stromků, čekala sladká odměna. Fotografie jsou k nahlédnutí v naší fotogalerii.