Aktuálně ze školy

Mariánskolázeňsko - dobrovolný svazek obcí Vás zve na Slatinský běh, který se koná 4. října 2014 - sobota - na hranici na Slatině. Zúčastnit se můžete jako závodníci i jako diváci. Je to přeshraniční běh, část se koná na české a část na německé straně, vloženy jsou tři disciplíny - střelba ze vzduchovky, hod granátem a plazení pod hraničními dráty. Pro závodníky je zajištěno občerstvení. Podrobné informace najdete v příloze této zprávy.

Velmi deštivé dopoledne strávili čtvrťáci a páťáci v lesích poblíž Kladské. Statečně čelili nepřízni počasí. Plnili úkoly, které pro ně připravili zaměstnanci Lesů České republiky. Seznámili se s pracemi - vysazování jehličnanů, měření a kácení lesního porostu. Zajímavá byla přednáška o mysliveckých zvyklostech. Velkým zážitkem byla výroba dřevěných laviček. Mokří, ale spokojení, jsme si lavičky odnesli do tříd.

Vlasta Malá

Žáci 1. stupně naší školy si byli 8. září 2014 prohlédnout výstavu ovoce, zeleniny a květin, kterou pořádala Základní organizace ČZS Velká Hleďsebe ve spolupráci OÚ Velká Hleďsebe k 50. výročí založení ZO ČSZ Velká Hleďsebe. Několik fotografií z výstavy je umístěno v naší fotogalerii.

Pozor! Další divadelní sezóna začala! Také v letošním školním roce zajišťujeme předplatné na divadelní představení Západočeského divadla Cheb. Milovníky dramatu čeká pět představení skupiny MC v ceně 1 025 Kč (700 Kč vstupné a 325 Kč doprava). Zájemci se přihlásí u p. uč. Lenky Lapské, a to do 15. září 2014!

Nová nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2014/2015 pro žáky školy je umístěna zde. Přihlášky je možné vyzvednout v ředitelně školy nebo stáhnout na našem webu.

Ve středu 10. září 2014 od 17 hodin proběhnou úvodní třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. až 9. třídy. Rodičům budou podány důležité informace o průběhu školního roku 2014/2015.

Školní rok 2014/2015 zahájíme dne 1. 9. 2014 (pondělí). Ve všech třídách bude probíhat výuka od 8:00 do 8:45 hodin.

Školní družina:
Přihlášku lze vyzvednout 1. 9. od 7:30 hodin ve školní družině u p. Jašíčkové, poplatek za ŠD po vyzvednutí přihlášky pak uhradit v ředitelně školy.

Školní jídelna:

Přihlásit se ke stravování je možné v pátek 29. 8. nebo v pondělí 1. 9. od 8:00  do 12:00 hodin ve školní jídelně u p. Mandové. 

 

Přejeme všem žákům školy krásné prázdniny plné příjemných zážitků.

 
30. 6. 20148:00 – 10:00 h25. 8. 20148:00 – 11:00 h
1. 7. 20148:00 – 10:00 h26. 8. 201410:00 – 12:00 h
2. 7. 20148:00 – 10:00 h27. 8. 20148:00 – 11:00 h
31. 7. 20148:00 – 10:00 h28. 8. 20148:00 – 11:00 h
1. 8. 20148:00 – 10:00 h29. 8. 20148:00 – 11:00 h
22. 8. 20148:00 – 11:00 h  

Mgr. Lenka Stehlíková, ředitelka školy

Dne 25. 6. 2014 se žáci 9. třídy rozloučili s učiteli a se svými spolužáky při posledním zvonění. Složili a přednesli vtipnou báseň, zatančili a zazpívali ve všech třídách naší školy. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchu v dalším životě. Několik fotografií je umístěno v naší fotogalerii.

Bc. Miluše Hornáková

Dne 18. června 2014 se žáci VI. a VII. třídy vydali autobusem na farmu Kozodoj do Staré Role. Prostřednictvím ekologického výukového programu se seznámili nejen se životem hospodářských zvířat, ale pod vedením sympatické lektorky zasýřili mléko a vyrobili čerstvý sýr a máslo. Oba čerstvé produkty mohly děti dokonce i ochutnat. Exkurze byla sponzorována penězi z EU prostřednictvím firmy Laktea. A protože se akce opravdu povedla, chtěli bychom této firmě moc poděkovat!! Příjemnou atmosféru celé akce zachytily i fotografie, které můžete zhlédnout ve FOTOGALERII.

V pátek 20. června 2014 se na fotbalovém hřišti ve Velké Hleďsebi rozdávaly medaile nejlepším sportovcům  prvního stupně, kteří soutěžili ve třech disciplínách. Házeli kriketovým míčkem, běhali sprint na 50 m a skákali do dálky z místa snožmo. Po ukončení soutěže děti také hrály fotbal a měřily síly v přetahované. S organizací sportovního dopoledne pedagogům zodpovědně pomáhali vybraní žáci osmé třídy. Patří jim pochvala.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

V týdnu od 23. do 27. června bude změněn čas vydávání obědů ve školní jídelně:

23. 6. - 26. 6. vydávání 11:40 - 13:15

27. 6. vydávání 10:00 - 11:30

V úterý 17. června 2014 se na fotbalovém hřišti v Dolním Žandově konal již 8. ročník olympiády mikroregionu Mariánskolázeňsko. Žáci soutěžili ve vytrvalostním běhu, sprintu, štafetě, skoku z místa, hodu medicinbalem a přetahované. Všichni velmi zodpovědně reprezentovali naši školu. V celkovém součtu všech dosažených bodů v jednotlivých disciplínách jsme obsadili 3. místo.
Několik fotografií je umístěno ve fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Tropické počasí ve dnech 8. – 10. června 2014 umožnilo žákům čtvrté a páté třídy zkusit si pobýt v přírodě ve velkém horku. Vhodnou aktivitou byla návštěva bazénu. Sportovní hry probíhaly ve stínu lesa. Nejoblíbenějším sportem se stal plážový volejbal, který obohatil činnosti v kempu. Poděkování patří paní Košcové, Fehérové, Jozové , panu Havlíkovi, Vaňkovi a Máchovi, kteří nám pomohli s přepravou zavazadel a dřeva. Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Vlasta Malá, Mgr. Vladimíra Rychtrová