Aktuálně ze školy

Z technických důvodů vyhlašuje ředitelka školy na středu 7. 10. 2015 volný den (podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Neprobíhá výuka. Je uzavřen provoz ŠD i ŠJ.
 
Mgr. Lenka Stehlíková, ŘŠ 

Další divadelní sezóna je na obzoru! Také letos zajišťujeme předplatné na divadelní představení Západočeského divadla Cheb. V průběhu školního roku na nás čekají  4 představení (skupina MC). Celková cena je 860 Kč (500 Kč vstupné + 360 Kč doprava) Zájemci se přihlásí u p. uč. Lenky Lapské, a to do 25. září 2014!!!!

Mgr. Lenka Lapská

Dne 15. 9. 2015 podnikli žáci 3. a 5. ročníku se svými vyučujícími návštěvu přírodního parku Prelátův pramen, kde aktivně strávili dopoledne v překrásné podzimní přírodě. V parku si děti vyzkoušely různé průlezky, houpačky, dráhy, lanovou stezku, dřevěný vláček a jiné. Dopoledne plné her a pohybu se vydařilo.

Mgr. Michaela Plachá

Žáci 1. stupně naší školy si byli 7. září 2015 prohlédnout výstavu ovoce, zeleniny a květin, kterou pořádala Základní organizace ČZS Velká Hleďsebe ve spolupráci OÚ Velká Hleďsebe.
Několik fotografií z výstavy je umístěno v naší fotogalerii.

Nová nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2015/2016 pro žáky školy je umístěna zde. Přihlášky je možné vyzvednout v ředitelně školy nebo stáhnout na našem webu.

Ve středu 9. září 2015 od 17 hodin proběhnou úvodní třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. až 9. třídy. Rodičům budou podány důležité informace o průběhu školního roku 2015/2016.

Školní rok 2015/2016 zahájíme dne 1. 9. 2015 (úterý). Ve všech třídách bude probíhat výuka od 8:00 do 8:45 hodin.

Školní družina:
Přihlášku lze vyzvednout 1. 9. od 7:30 hodin ve školní družině u p. Jašíčkové, poplatek za ŠD po vyzvednutí přihlášky pak uhradit v ředitelně školy.

Školní jídelna:

Přihlásit se ke stravování je možné v pondělí 31. 8. nebo v úterý 1. 9. od 8:00  do 12:00 hodin ve školní jídelně u p. Mandové. 

29. 6. 201510:00 – 12:00 h24. 8. 20158:00 – 11:00 h
30. 6. 20158:00 – 10:00 h25. 8. 201511:00 – 12:00 h
1. 7. 20158:00 – 10:00 h26. 8. 20158:00 – 11:00 h
31. 7. 20158:00 – 10:00 h27. 8. 20158:00 – 11:00 h
21. 8. 20158:00 – 11:00 h28. 8. 20158:00 – 11:00 h

Mgr. Lenka Stehlíková, ředitelka školy

 

Přejeme všem žákům školy krásné prázdniny plné příjemných zážitků.

 

 

Také letošní 9. třída se rozloučila se školou svým „posledním zvoněním“. Žáci navštívili postupně všechny mladší spolužáky ve třídách, rozloučili se s vyučujícími i zaměstnanci naší školy. Zavítali také na Obecní úřad ve Velké Hleďsebi, kde následující den slavnostně převzali poslední vysvědčení základní školy.
Věříme, že si na naši školu rádi vzpomenou a přijdou se také někdy podívat. Přejeme jim mnoho úspěchů v dalším životě. Fotografie z posledního zvonění a předávání vysvědčení jsou umístěny v naší fotogalerii.

Ve středu 24. června 2015 se na fotbalovém hřišti ve Velké Hleďsebi rozdávaly medaile nejlepším sportovcům  prvního stupně, kteří soutěžili ve třech disciplínách. Házeli kriketovým míčkem, běhali sprint na 50 m a skákali do dálky z místa snožmo. Po ukončení soutěže děti také hrály fotbal a měřily síly v přetahované. S organizací sportovního dopoledne pedagogům zodpovědně pomáhali vybraní žáci deváté třídy. Patří jim pochvala. Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

V úterý 23. června 2015 proběhlo vyhlášení výsledků soutěže QR kód. Každý, kdo s námi luštil a hledal, dostal svůj identifikační kód, pod kterým si mohl na webových stránkách průběžně sledovat svoje dosažené výsledky. Na vítěze čekala odměna. Na webových stránkách školy byly umisťovány QR kódy, ve kterých byly zakódovány soutěžní otázky. Úkolem bylo rozluštit QR kód, najít odpověď a co nejrychleji ji poslat e-mailem na správnou e-mailovou adresu. Úlohy byly postupně zveřejňovány na webových stránkách školy. Fotografie z vyhlašování výsledků jsou umístěny v naší fotogalerii.

Po celý školní rok 2014/2015 probíhala matematická soutěž MATÍK. Do soutěže byli zapojeni všichni žáci 2. stupně naší školy. Soutěž měla 30 kol, ve kterých žáci plnili vždy 3 soutěžní úlohy. V úterý 23. června 2015 se žáci při vyhlášení výsledků dozvěděli, jak vše dopadlo a kdo se stal vítězem 2. ročníku soutěže. Nejúspěšnější řešitelé byli za celoroční snahu odměněni. Všem výhercům blahopřejeme!!!
Fotografie z vyhlašování výsledků jsou umístěny v naší fotogalerii.

V sobotu 20. června 2015 se konalo na Obecním úřadě ve Velké Hleďsebi další slavnostní vítání občánků. Ani tentokrát při něm nechyběli žáci naší školy. Už tradičně k milé atmosféře a pro potěšení všech přítomných přispěli svým pásmem písniček a básní.

V týdnu od 22. do 25. června bude změněn čas vydávání obědů ve školní jídelně:

22. 6. - 25. 6. vydávání 11:40 - 13:15

26. 6. vydávání 10:00 - 12:00